КОНФЕРЕНЦИИ


Конференция „Прогрес и предразсъдъци през XVIII-XIX век“

Кога: 29-30 март 2024 г. (петък и събота)

Къде: СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала 

КаквоИнтердисциплинарна научна конференция на Българско общество за проучване на осемнадесети век на тема „Прогрес и предразсъдъци през XVIII-XIX век“

ПРОГРАМА

29 март 2024 г. (петък) 

9.00 Откриване на конференцията от Бойка Илиева – председател

на Българското общество за проучване на XVIII век, и представяне

на сборника „Белетристиката в архивите“ от Андриана Спасова

I. Водещ: Бойка Илиева

9.15-9.30 Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“) –

Напредъкът – източници и имена

9.30-9.45 Боряна Антонова-Голева (Институт за исторически

изследвания – БАН) – Гордост и предразсъдъци: навлизането на

телеграфите и железниците в Османската империя

9.45-10.00 Бойка Илиева (Югозападен университет „Неофит

Рилски“) – Изобретения, нововъведения и чудатости във

възрожденския периодичен печат

10.00-10.15 Димитър Бурла (СУ „Св. Климент Охридски“) –

Европа и цивилизацията – между утопията и прогреса

10.15.-10.30 Дискусия

10.30-11.00 Кафе пауза

II. Водещ: Надежда Александрова

11.00-11.15 Андрей Бояджиев (СУ „Св. Климент Охридски“) –

Зографският ръкопис 189 от 1710 г. в контекста на текстовете за

св. Георги

11.15-11.30 Мартин Пашалиев, Десислава Узунова (СУ „Св.

Климент Охридски“) – По следите на източниците на два късни

преписа на повестта „Варлаам и Йоасаф“ (РМ 4/9 и НБКМ 338)

11.30-11.45 Любка Ненова (Югозападен университет „Неофит

Рилски“) – Новаторските идеи в Паисиевия „Послеслов“ на

"История славянобългарска" (Текстологичен преглед)

11.45-12.00 Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център

– БАН) – На крещенiе народовъ Славенскiхъ: задочните несъгласия

на три исторически визии

12.00-12.15 Дискусия

12.15-13.30 Обедна почивка

III. Водещ: Рая Заимова

13.30-13.45 Рая Зaимова (Институт за балканистика с център по

тракология) – Енциклопедиите за Изтока в западния 18 век:

ерудиция и политика

13.45-14.00 Калояна Янкова (СУ „Св. Климент Охридски“) –

Политическата академия на маркиз дьо Торси от 1712 г.

14.00-14.15 Албена Симова (СУ „Св. Климент Охридски“) –

Лудитите и техният бунт срещу машините в зората на

индустриалната революция

14.15-14.30 Симеон Симеонов (Институт за балканистика с

център по тракология – БАН) – Прогрес и расови предразсъдъци в

Карибите. Хаитянската революция като деколонизационен

процес

14.30-14.45 Дискусия

14.45-15.00 Кафе пауза

IV. Водещ: Андриана Спасова

15.00-15.15 Недка Капралова (Институт за литература – БАН) –

Прогрес и предразсъдъци или колко учена трябва/може да бъде

една жена

15.15-15.30 Александър Стоянов (Институт за исторически

изследвания – БАН) – Интимните изповеди на императора: Как

Наполеон кореспондира със жените

15.30-15.45 Мария Пилева (Институт за литература – БАН) –

Евгения Кисимова и женското движение в Търново – влияния,

опозиция, утвърждаване

15.45-16.00 Андриана Спасова (Институт за литература – БАН) –

Брачни отношения и съжителство във възрожденската

словесност

16.00-16.15 Дискусия

16.15-16.30 Кафе пауза

V. Водещ: Анна Алексиева

16.30-16.45 Надежда Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“)

– Проявления на репутационния срам в българската

възрожденска литература

16.45-17.00 Стефан Дечев (Нов български университет) –

„Влашки боб“ или трудният път на картофа

17.00-17.15 Невена Михова (Институт за литература – БАН) –

Обогатяване чрез спестяване. Възрожденски визии в

публицистиката

17.15-17.30 Владимир Терзиев (СУ „Св. Климент Охридски“) –

„Борбата“ на възрожденската интелигенция със здравните

суеверия и предразсъдъци в българското общество до

Освобождението

17.30-17.45 Елена Азманова-Рударска (Югозападен

университет „Неофит Рилски“) - Прогрес или предразсъдъци:

мистичните учения в българската преса от края на 19 век

17.45-18.00 Дискусия

18.30 Събрание на Българското общество за проучване на

XVIII в.

 

30 март 2024 г. (събота)

 

I.Водещ: Надежда Александрова

9.15-9.30 Николай Аретов (Институт за литература – БАН)

Парадоксално преплитане на прогрес и предразсъдъци в две

полудокументални творби (Илия Блъсков, Светослав Миларов)

9.30-9.45 Кети Мирчева Един средновековен антиюдейски текст

в български контекст – „Золотое сочинение“ на равина Самуил в

превод на Неофит Бозвели

9.45-10.00 Невена Граматикова (отдел „Ориенталски

сбирки" на НБКМ) – Бекташийският орден и бекташиите в

Османската империя през погледа на един ферман и едно

„благополучно избавително събитие“ (1826 г.): предразсъдъци

или път към прогреса?

10.00-10.15 Камелия Христова (СУ „Св. Климент Охридски“) –

Мястото на жената в един мъжки манастир през XIX век

10.15-10.30 Жана Пенчева (Югозападен университет „Неофит

Рилски“) – Религиозни аспекти в сцените с наказанията на

грешниците в българската православна живопис през XIX век

Дискусия

Кафе пауза

II. Водещ: Бойка Илиева

11.15-11.30 Пламен Антов (Институт за литература – БАН) –

Заточеникът-цивилизатор

11.30-11.45 Николета Пътова (Институт за литература – БАН) –

Идеята за театър и нейните „домашни употреби”

11.45-12.00 Владимир Игнатов (9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“,

СУ „Св. Климент Охридски“) – Да живееш в „деятелен век“

(Наръчни наставления за „истинен“ личен и народен напредък)

12.00-12.15 Николай Желев (Институт за литература – БАН) –

Историческият пласт в творбите „Пътят на любовта“ на Ян

Калинчиак и „Отмъщението“ на Любен Каравелов

12.15-12.30 Дискусия

12.30-13.00 Кафе пауза

III. Водещ: Анна Алексиева

13.00-13.15 Ребека Джили (СУ „Св. Климент Охридски“, Институт

за литература – БАН) – Консерватизъм, дворянска културна

идентичност и мемоаристът И. М. Долгоруков (1764–1823)

13.15-13.30 Юлия Златкова (Институт за балканистика с център

по тракология – БАН) –Екатерина Каравелова в новоосвободена

България

13.30-13.45 Цветан Й. Радулов (Научен архив–БАН) – Нелекият

път от книжовност към наука на границата между две епохи

13.45-14.00 Анна Алексиева (Институт за литература – БАН) –

„Обирач на каси“ или герой? Разноречията на поколенческата

памет за Христо Ботев

14.00-14.15 Дискусия

 

 

 

 

 


Публикувано на: 28.03.2024 г.