АВТOРИ


проф. д.ф.н. Стефан Смядовски / Prof. Dr. Sc. Stefan Smyadovski

Специалист по старобългаски език, история на българския език и епиграфика.

Интереси – история на християнската култура, философска антропология, история на идеите.

Завършва българска филология в Софийския университет (1973). Научен сътрудник (1976), старши научен сътрудник (1991) и старши научен сътрудник I ст. (1998) в Института за български език при БАН – в Секцията за история на българския език, която ръководи през 1992 – 1996. Доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Текстови и езикови особености на българските кирилски надписи до XV век ”. Заместник директор на института (1995). Лектор по български език и култура и гост-професор в университета в Клермон- Феран, Франция (1996-2001). Специализирал в Русия и Италия. Четени лекционни курсове: „България и славянският свят” (Департамент за руски език и славянски езици в Университета “Блез Паскал” в Клермон-Феран), “Увод във византийското изкуство” и “Поетика на иконата” (Департамент за история на изкуството в Университета в Клермон-Феран).

Автор на книгите: Българска кирилска епиграфика IX-XV век (1993); Надписите към Земенските стенописи (1998 г.); Светци, свитъци, книги (2003).

За него: Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски. (2010)

За контакт: smedovsky@homail.com