АВТOРИ


проф. Харалд Хепнер / Prof. Harald Heppner

Един от най-известните австрийски и европейски историци – изследовател на миналото на Балканите и Югоизточна Европа в периода XVI–XIX век. Активно подкрепя българските учени, които изследват българо-австрийските и балкано-австрийските отношения, воден от убеждението, че представителите на т.нар. „малки национални исторически школи“ могат да създават изследвания на много високо равнище. Благодарение на неговата подкрепа повече от 40 изследователи, докторанти и магистри са имали възможността да работят в Университета в Грац и в други академични и държавни институции в Австрия.

Проф. Харалд Хепнер включва в своите изследователски проекти учени от Софийския университет и участва в проектни инициативи на най-старото висше училище у нас. Съвместните публикации, резултат от тези проекти, са близо 15.

Той е създател на магистърската програма „История на Югоизточна Европа“, в която участват осем висши училища от Централна и Източна Европа, сред които и СУ.