АВТOРИ


Юлия Кръстева / Yulia Kristeva

Юлия Стоянова Кръстева е френско-българска изследователка - психоаналитик, лингвист, семиотик, философ, както и не на последно място феминистка.

Автобиография в Уикипедия