АВТOРИ


доц. д-р Марта Кърпачева / Assoc. Prof. Dr. Marta Karpacheva

Специалист по научна информатика.

Дълги години е доцент в Института за български език „Проф. Л.Андрейчин“ при БАН.

Била е лектор по български език в Краков, Сосновец и Люблин, Полша.

Член на Съвета по българистика при БАН, на Съюза на учените в България. Председател от българска страна в Международната комисия по лингвистична библиография при Международния комитет на славистите.

Ръководи Центъра за научна информация.

Автор на „Речник на апроксиматите в българския и полския език”.

Автор на рубриката Библиография на българската езиковедска литература в сп. “Български език”.